frans tweede graad aso pedagogisch ... - VVKSO - ICT-coördinatoren


2de graad aso. D/2012/7841/007. Frans ? deel 2. INLEIDING. 1. DE
AANSLUITING BIJ HET EUROPEES REFERENTIEKADER (ERK) . .....
planrichtlijnen, examens, leerboeken in heel Europa. .... 3 http://www.ond.
vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-
stroom/moderne-vreemde-.

Leerplan - Stuurgroep volwassenenonderwijs


3 okt 2008 ... ASO 2. Economie ? Moderne Talen. AO AV 006. 1980. ASO 3. Economie ?
Wiskunde. AO AV 007. 2000. ASO 3. Humane Wetenschappen ASO 3. AO AV
008 ... 6681 HUM3 Onderzoekscompetentie ..... Van de cursisten wordt verwacht
dat zij de eindtermen voor de tweede graad voor het vak beheersen.

Leerplan - Stuurgroep volwassenenonderwijs


Leerplan Humane Wetenschappen - ASO 2e graad. 2007-03-01. 1. VSKO.
Leerplan. OPLEIDING. Humane wetenschappen. Algemeen Secundair
Onderwijs Tweede Graad ... HUM2 Onderzoekscompetentie. Humane ...
Lippeveld, Lut, CVO GO De Oranjerie- Tweedekansonderwijs ? Boudewijnvest 3
? 3290 Diest, directeur.

Leerplan - Stuurgroep volwassenenonderwijs


1 maart 2007 ... Inhoudstafel. 1. Visie op moderne talen in het polenonderwijs p. 3. 2.
Beginsituatie p. 4. 3. Algemene doelstellingen p. 4. 4. Modules en thema's p. 5. 5.
... Om deze doelen te kunnen realiseren speelt de onderzoekscompetentie een
aanzienlijke rol. Al deze ... talen en Nederlands, derde graad ASO.