Strategii de cre?tere a motiva?iei elevilor pentru studiul matematicii ?i ...


LALA PAVEL-Liceul Tehnologic ?Dimitrie Leonida?, Piatra Neam , jud. Neam ......
Pentru a obi nui elevii cu atmosfera de examen trebuie s organiz m cât mai multe
simul ri ..... Am urmat anumite exemple prezentate aici ?i am aplicat la nivelul
disciplinei matematic ...... seam , în primul rând de Ion Neculce ?i Dimitrie
Cantemir.