Hälsa och välfärd sep2014.indd - Högskolan Dalarna


8 sep 2014 ... Forskningsstrategi Högskolan Dalarna 2012?2015 ......................................................
..............................................42. Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-
2015 . ... Högskolan Dalarna ansöker om tillstånd att utfärda examen på ......
Chalmers Tekniska Högskola, Karolinska Institutet, University of ...

Rapporten: Från suboptimering till credo-en utbildningsorganisation ...


12. 4.1 Den administrativa särarten värnas. 13. 4.2 Den kollegiala logiken vs
linjelogiken ... Universitetsledningen ansåg att Göteborgs universitet var i behov
av en .... gäller innovationer av detta slag men den tekniska utvecklingen måste
ses ... En KY-examen kan ofta inte värderas som högskolepoäng i Sverige men
kan.